Organigrama


  • President: Àlex Cutillas
  • Àrea Econòmica: Xavier Fontan
  • Àrea Social: Oriol Mestre
  • Àrea Esportiva: Marc Serra
  • Àrea Institucional: Marc Salrà
  • Àrea Comunicació: Ignasi Ribalta